Wij vragen u:

 • Uw afspraakkaartje elke behandeling mee te nemen.
 • Uw eventuele verwijzing, verzekeringspas en geldig legitimatiebewijs ( paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) bij de eerste afspraak mee te brengen.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door de verzekeraar.
 • Afmeldingen minimaal 24 uur van te voren door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Ons praktijktelefoonnummer is 0167 567521, bij afwezigheid staat altijd het antwoordapparaat aan en kunt u dit inspreken. U wordt dan spoedig teruggebeld.
 • Vanuit hygienisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken te zorgen.
 • Op verzoek sportkleding/schoeisel mee te brengen.
 • Eventuele kostbaarheden (sieraden en dergelijke) thuis te laten. Vermissing hiervan is zowel voor u als ook voor ons erg vervelend.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.
 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.
 • Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met hem of haar bespreken. Havermans Paramedisch Centrum is aangesloten bij KNGF Klachtenregeling,  033-4672900 (u wordt doorverbonden).